Robert Normanns Venner

Robert Normanns Venner ble stiftet 1999, med det formål å samle og videreformidle informasjon om Robert Normanns brede kunstneriske virke.

Foreningen hadde tidligere tilhørighet i Sarpsborg i Østfold, men ligger i dag under Normann Musikk, som drives av familien Normann med Wenche Normann som daglig leder. For mer informasjon om Normann Musikk og deres plateutgivelser, klikk på «Normann Musikk» i menyen «Lenker» til høyre.

Bidrag i form av informasjon, objekter, personlig innsats, eller annet tas imot med takk.

Vi minner om at alt innhold på våre nettsider er beskyttet med copyright. Det er ikke tillatt å benytte noe av innholdet, som tekst, bilder, musikkfiler osv, uten tillatelse fra Robert Normann’s Venner. Om tillatelse blir gitt, skal kilde oppgis ved alt som brukes.

Robert Normann’s Venner sitter på et stort antall bilder av Robert Normann som er tilgjengelig for pressen. Ta kontakt med oss, for oversendelse av bilder digitalt.

Foreningen vil gjerne få takke følgende personer for deres bidrag: Ingrid Aune, Johs Bergh, Bjørn Hellberg, Roar Hellberg, Erik Andersen, Torolf Aune, Tor Inge Berger, Jan Evensmo, Arne Bendiksen, Nora Brockstedt, Kristin Bråthen, Per Edel, Han Fredrik Friis-Olsen, Bjarne Grevsgard, Birgitte Grimstad, Sigmund Groven, Randi Hultin, Kari Jacobsen, Odd Arne Jacobsen, Roy Gunnar Kvernhaug, Kari og Ivar Medaas, Annar Kjernsvik, Kjell Karlsen, Rolf Lennart Legren, Per Nyhaug, Willy Andresen, Elin Prøysen, Han Jørgen Olsen, Turid Egner Olderhiem, Sture Rogne, Anders Somby, Jon Svendsen, Ole Kristian Salater, Vidar Sandbeck, Noralv Teigen, Finn Torgrimsen, Ingvar Tuft, Håkon Tveter, Frank Thommasen, Tom Valle, Åse Wentzel, Philip Kruse, Magne Lindholm, Svein Misvær, Dag Kristoffersen, Knut Solhaug, Erik Røyne, Helge Reis, Trond Valberg, Norsk Rikskringkasting og Norsk Musikerforbund.

Til slutt vil vi få rette en spesiell stor takk til Jon Larsen i Hot Club de Norvège. Uten hans hjelp ville foreningen ikke vært det den er i dag.

Robert Normanns Venner
Kalvøysundveien
N- 4920 Staubø
Norge

Tlf: +47 37 03 44 05
Faks: +47 37 03 07 65
eddysonn@online.no